Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 
 

Ajankohtaista

11.10.2017

Tasavallan presidentti – TASA-ARVOJOHTAJA

Sukupuolten tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja keskeinen osa Suomi-kuvaa maailmalla. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen painopiste. Alkuvuodesta 2018 käytävissä vaaleissa valitaan Suomelle paitsi presidentti myös arvojohtaja. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että valtionjohtajana tasavallan presidentin tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskusliitto haastaa presidenttiehdokkaat ja median edustajat nostamaan tasa-arvokysymykset presidentinvaalien avainteemaksi.

”Tarvitsemme arvojohtajan, jonka pätevyyteen ja työhön sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen olennaisesti kuuluu. Sukupuolten tasa-arvo on yhteiskunnallisen kehityksen keskeinen mittari. Suomen valtionjohdon on edistettävä sitä kunnianhimoisesti”, korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. ”Haluamme tasa-arvoteemat mukaan jokaiseen vaalikampanjaan, keskusteluun ja ehdokastenttiin”.

Naisjärjestöjen Keskusliitto lähetti presidenttiehdokkaille kyselyn, jossa kartoitettiin ehdokkaiden näkemyksiä presidentin tehtävistä tasa-arvon edistäjänä sekä tasa-arvon tilasta Suomessa ja kansainvälisesti:

1. Millainen rooli tasavallan presidentillä on sukupuolten tasa-arvon edistämisessä?
2. Mikä on sukupuolten tasa-arvon keskeisin haaste Suomessa? Entä kansainvälisesti?
3. Millaisin konkreettisin keinoin tullessaan valituksi tasavallan presidentiksi ehdokas toimisi sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi? Mikä olisi ehdokkaan tasa-arvoteko?

Kyselyyn vastasivat seuraavat ehdokkaat:
Tuula Haatainen (SDP), Pekka Haavisto (Vihr.), Laura Huhtasaari (PS), Merja Kyllönen (Vas.), Sauli Niinistö, Nils Torvalds (RKP) ja Matti Vanhanen (Kesk.)

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Lisätiedot:
Eva Biaudet, puheenjohtaja
puh. 050 3140205          
                                         
Terhi Heinilä, pääsihteeri                                    
terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544

Anni Hyvärinen, järjestösihteeri                      
anni.hyvarinen@naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868


 
 
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy