Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma löytyy täältä.


Vaikuttavaa tasa-arvotyötä

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET 2016

1.      Vaikuttaminen naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi

 • Vaikuttaminen kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan
 • Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteiden 2015 - 2019 edistäminen  
 • Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotisjuhlavuoden esillä pitäminen ja naisten poliittisen vaikuttamisen edistäminen 
 • Kuntavaalien 2017 tavoitteiden linjaaminen ja tasa-arvotietoisuuden ylläpitämien yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa 
 • Suurten yhteiskunnallisten uudistusten sukupuolivaikutusten etukäteisarvioinnin vaatiminen, mm. sote-uudistus ja kuntien tulevat tehtävät 

2.      Yhteistyö jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa

 • Jäsenjärjestöyhteistyön vahvistaminen yhdessä liiton uuden puheenjohtajan kanssa 
 • Voimavarojen kokoaminen ja ajankohtaisen vaikuttamisen vakiinnuttaminen Naisjärjestöt Yhteistyössä - NYTKIS ry:n kanssa 
 • Kansalliseen verkostoyhteistyöhön osallistuminen
 • Verkostoituminen vaikuttamisessa
 • Yhteistyöhankkeet ja tapahtumat


3.      Viestintä vaikuttamisen välineenä

 • Tasa-arvovaikuttamisen tehostaminen
 • Sähköinen viestintä ja näkyvyyden lisääminen

 4.      Kansainvälinen yhteistyö

 • Kansainvälisen toiminnan strategian laatiminen
 • YK:n ja EU:n tasa-arvopolitiikan seuraaminen
 • Pohjoismaisen verkostoitumisen ja yhteistyön vakiinnuttaminen

 5.      Toimintaresurssien turvaaminen ja hallinnon kehittäminen

 • Naisjärjestöjen toimintaresurssien turvaaminen
 • Sääntöjen päivittäminen
 • Jäsen- ja varainhankitasuunnitelman laatiminen
 
 
 • We All
 • Wihuri-logo
 • OKMlogo
 • Naisten ääni
 • Minna
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy